Политика за използване на лични данни на сайта www.crystalgroup.bg

 1. КРИСТАЛ ГРУПЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 2. Във формата за запитване, попълвана от Потребителя, КРИСТАЛ ГРУПЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Ограниченията по т.1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай КРИСТАЛ ГРУПЕООД има право да предостави личната информация за Потребителят на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от КРИСТАЛ ГРУПЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
 5. Попълвайки формата за запитване на  www.crystalgroup.bg, потребителят разрешава на обявения от него E-mail адрес да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "КРИСТАЛ ГРУП" ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и "КРИСТАЛ ГРУП" ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

_________________________________________________________

 

 „КРИСТАЛ ГРУПЕООД, с ЕИК: 147187629, седалище и адрес на управление: гр. Бургас - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България, притежаващо Удостоверение за регистрация № РК-01-5998 на Министерството на Туризма за извършване на туроператорска дейност, притежаващо интернет страницата (уеб сайта) „www.crystalgroupbg“

В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на Кристал Груп ЕООД за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни на сайта www.crystalgroup.bg е напълно доброволно.

 

Важно е да Ви информираме, че:

 • Услугите предлагани от Кристал Груп ЕООД са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Кристал Груп ЕООД на непълнолетни лица. Кристал Груп ЕООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
 • Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
 • Кристал Груп ЕООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
 • Използвайки формите за запитване на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • Попълвайки запитване за оферта / резервация през формата на нашата страница или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате Кристал Груп ЕООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Защо събираме данните Ви?

 • Използвайки уеб сайтовете ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
 • Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
 •  Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.

Какви лични данни обработваме и от кого?

 • Посетители на страницата www.crystalgroup.bg собственост на Кристал Груп ЕООД.
 • Посетител е всяко лице заредило страницата в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от Кристал Груп ЕООД :

 • Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
 • Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
 • Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайтовете собственост на Кристал Груп ЕООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
 • Срок на съхранение: „Бисквитки“ на всичките ни сайтове са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
 • Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация (не е нужна регистрация в сайта www.crystalgroup.bg)

 • Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
 • Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
 • Срок на съхранение: 10 години
 • Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Клиенти на Кристал Груп ЕООД, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма

 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
 • Цели на обработването: Сключване на договор за Организирано пътуване или договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
 • Срок за съхранение: 10 години.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Хотелиери, Туристически агенции и други контрагенти на Кристал Груп ЕООД

 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕИК, Адрес, Телефонен номер, e-mail и др.
 • Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Кристал Груп ЕООД и контрагентите, Сключване на договори, Бизнес комуникация.
 • Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението.
 • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор.

Кой друг може да получи данните Ви?

Кристал Груп ЕООД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:

 • има изрично съгласие от ваша страна;
 • има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
 • Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Кристал Груп ЕООД - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Кристал Груп ЕООД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

Какви са Вашите права?

 • При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
 • За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: office@crystalgroup.bg или може да се свържете на директен телефон 0884 444 055
 • Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
 • Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
 • Кристал Груп ЕООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашата страница има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашата страница и предоставяне на качествена услуга на клиента от Кристал Груп ЕООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от страницата ни и отказ от използване услуги на Кристал Груп ЕООД .

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта www.crystalgroup.bg

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.