Ние ще организираме вашето пътуване

Травекс е наша партньорска търговска марка , която притежава дългогодишен опит в областта на логистиката на туристически трансфери в България.  Управляваме огромна мрежа от индивидуални и маршрутни трансфери от дестинации в цялата страна, до и от всички летищни терминали и гранични пунктове. Нашият опитен екип е на разположение, за да отговори на вашите специфични заявки за пътуване и да организира трансфера ви. Поддържаме най-високи нива на стандартите за качество и изискванията за здравословни и безопасни условия на експлоатация на целия автомобилен парк. Поддържаме и най-високо ниво застраховки за спокойствието на нашите пътуващи клиенти.